انجمن جوملا
درخواست قالب پایگاه خبری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: جوملا 2.5 (/Forum-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-2-5)
+--- انجمن: سوالات عمومی (/Forum-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C--94)
+---- انجمن: قالب ها (/Forum-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: درخواست قالب پایگاه خبری (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C)



درخواست قالب پایگاه خبری - بی نهایت - 11-07-2014 12:42 AM

سلامیه قالب پایگاه خبری خوب میخوام نمیدونم از چی استفاده کنم؟