انجمن جوملا
برای سئو بهتر مطالب را با خود جوملا بزنم یا K2 ؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: جوملا 3 (/Forum-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+--- انجمن: سوالات عمومی (/Forum-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C--171)
+---- انجمن: عمومی (/Forum-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C--176)
+---- موضوع: برای سئو بهتر مطالب را با خود جوملا بزنم یا K2 ؟ (/Thread-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%85-%DB%8C%D8%A7-K2-%D8%9F)برای سئو بهتر مطالب را با خود جوملا بزنم یا K2 ؟ - جهانیها - 12-02-2016 03:48 PM

برای سئو بهتر مطالب را با خود جوملا بزنم یا K2 ؟


RE: برای سئو بهتر مطالب را با خود جوملا بزنم یا K2 ؟ - شاهین سمیع عادل - 13-02-2016 12:02 AM

با جوملا کار کنید . 
K2 و الحاقاتش با تمام افزونه های سئو جوملا سازگار نیست . ممکن است در آینده به مشکل بخورید


RE: برای سئو بهتر مطالب را با خود جوملا بزنم یا K2 ؟ - کالج مدیریت - 20-04-2016 02:22 AM

ببخشید خود K2 رو نمیشه سازگار کرد با ادرس دهی مناسب ؟


RE: برای سئو بهتر مطالب را با خود جوملا بزنم یا K2 ؟ - شاهین سمیع عادل - 20-04-2016 08:24 AM

کار نشد نداره
اما بهتره همیشه روی هسته جوملا سرمایه گذاری کنید . الحاقات جوملا هر چقدر هم که خوب باشند معلوم نیست تیم سازنده آن تا چه تاریخی از آنها پشتیبانی می کند .