انجمن جوملا
بسته بروز رسانی Joomla 3.6.5 به Joomla 3.7 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: جوملا 3 (/Forum-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+--- انجمن: دانلود جوملا 3 (/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+---- انجمن: بسته های بروز رسانی (/Forum-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+---- موضوع: بسته بروز رسانی Joomla 3.6.5 به Joomla 3.7 (/Thread-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-Joomla-3-6-5-%D8%A8%D9%87-Joomla-3-7)بسته بروز رسانی Joomla 3.6.5 به Joomla 3.7 - شاهین سمیع عادل - 27-04-2017 12:38 PM

به وسیله این بسته می توانید جوملا با نسخه 3.6.5 را به جوملا نسخه 3.7 بروز رسانی نمایید .