انجمن جوملا
بسته زبان فارسی جوملا 3.7.1 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: جوملا 3 (/Forum-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+--- انجمن: دانلود جوملا 3 (/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+---- انجمن: بسته های زبان فارسی (/Forum-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+---- موضوع: بسته زبان فارسی جوملا 3.7.1 (/Thread-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3-7-1)بسته زبان فارسی جوملا 3.7.1 - شاهین سمیع عادل - 30-05-2017 09:41 AM

در اینجا بسته زبان فارسی جوملا 3.7.1 تقدیم می گردد .  ترجمه بسته فارسی توسط تیم خوب دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 انجام شده .