انجمن جوملا
فوکا دانلود - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: جوملا 3 (/Forum-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7-3)
+--- انجمن: سوالات عمومی (/Forum-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C--171)
+---- انجمن: کامپوننت ها (/Forum-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7--174)
+---- موضوع: فوکا دانلود (/Thread-%D9%81%D9%88%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF)فوکا دانلود - گژک - 11-07-2017 08:55 AM

سلام
وقتی در فوکا دانلود لینک دانلود را به کاربر ثبت نام شده اختصاص میدهم پس از کلیک کاربر به صفحه اصلی منتقل میشود
میخواهم یک پیغام برای عضویت به کاربر بدهد یا به یک صفحه که میخواهم انتقال شود
که در آنجا برای عضویت موارد به کاربر اطلاع رسانی شود