انجمن جوملا
گرفتن خروجی از محصولات تان با productXport - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: ویرچومارت (/Forum-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA)
+--- انجمن: کامپوننت های مرتبط با ویرچومارت (/Forum-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA)
+---- انجمن: کامپوننت های زبان اصلی مرتبط با ویرچومارت (/Forum-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA)
+---- موضوع: گرفتن خروجی از محصولات تان با productXport (/Thread-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-productXport)گرفتن خروجی از محصولات تان با productXport - سید طاها موسوی - 27-05-2012 12:29 PM

2 2 2


[تصویر: 36630.png]

با این کامپوننت می توانید از محصولات خود خروجی بگیرید ...

سایت سازنده : دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


آموزش کار این افزونه :


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.[attachment=556]

با تشکر از سازنده آن ....

7 7 7