انجمن جوملا
مجموعه تصاویر کوچک ماه رمضان برای استفاده در وب سایت ها - نسخه قابل چاپ

+- انجمن جوملا (http://forum.4joomla.ir)
+-- انجمن: مباحث مرتبط با طراحی سایت (/Forum-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA)
+--- انجمن: گرافیک (/Forum-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9)
+---- انجمن: فایلهای گرافیکی (/Forum-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C)
+---- موضوع: مجموعه تصاویر کوچک ماه رمضان برای استفاده در وب سایت ها (/Thread-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7)مجموعه تصاویر کوچک ماه رمضان برای استفاده در وب سایت ها - محبوبه ساربان - 23-07-2012 05:25 AM

با قراردادن این تصاویر کوچک در کنار وب سایت خودتان می توانید حال و هوای ماه مبارک رمضان را به وب سایت خود بیفزایید.

[تصویر: ramezan1.png]                    [تصویر: ramezan2.png]                     [تصویر: ramezan3.png]                    [تصویر: ramezan4.png]

[تصویر: ramezan5.png] [تصویر: ramezan6.png] [تصویر: ramezan7.png] [تصویر: ramezan8.png]